Positieve gezondheid in de Casinoflat!

Een bredere kijk op wonen, welzijn, gezondheid en je eigen toekomst.

In de Casinoflat wordt een start gemaakt met gesprekken rondom de 6 domeinen van Positieve Gezondheid. Zelf ervaren wat zelfredzaamheid, andere kijk op gezondheid en je eigen regie in het leven behouden je op kan leveren. De wensen en behoeften in kaart brengen en wat een toeleiding naar je omgeving en wijk kan bieden.

Het accent ligt op de mensen die er wonen, op eigen veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt. Op 6 Juni 2023 wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarna de bewoners van de Casinoflat hun eigen spinnenweb in kunnen vullen. Hoe gaat het echt met jou en wat wil en kun je zelf veranderen?

Hiermee wensen de Casinoflat bewonerscommissie, PROVO, De Zorggroep, Woonwenz en Incluzio een gezamenlijk bijdrage te leveren. Een boost geven aan en door ontwikkeling van veerkracht, eigenkracht van de burgers en elkaar.