Onze Activiteiten

Als u belangstelling heeft en meer informatie wenst over activiteiten die plaatsvinden in het huis van de wijk kunt elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen op de Ericaweg 6.

Telefonisch kan dit ook op 077-3903900. Mailt u liever dan naar info@onsvenlo-oost of via ons contactformulier

Buurtbibliotheek

Bloedprikken - Viecuri

Buurtbewoners kunnen gratis boeken te lenen. Voor de kleintjes, plaatjes kijken of voorleesboeken, en de jeugd staat er ook veel bij. U vindt zeker iets interessants in de kasten in de gang.
Doet u boeken weg? Ze zijn van harte welkom u doet er anderen veel plezier mee. Van de buurtbieb wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt maar dat kan nog veel beter.

Elke donderdagochtend van 08.00 – 09.30 kunnen alle bewoners uit Venlo – Oost terecht bij de prikploeg van het ziekenhuis die dan gebruik maken van onze accommodatie nadat ze per telefoon of op de website van Viecuri een afspraak gemaakt

Buurtbus

Computerclub

Wordt verzorgt door WensBusMaatje
Voor het reserveren van een rit:

Neem contact op met Wensauto de Bekkerie op

telefoonnummer 077-20 50 048
Voor meer informatie zie

Venlo Noord / Oost reserveren – WensBusMaatje

Wie niet mee kan in het digitale tijdperk heeft op de dag van vandaag een uitdaging. Daarom vinden er maandagochtend, maandagmiddag en dinsdagmiddag computercursussen plaats voor met name ouderen. De lessen worden gegeven door 3 vrijwilligers en zijn er voor beginners en gevorderden.

Kinderknutselclub

Nederlandse les

Iedere woensdagmiddag vanaf twee uur opent de Kinderknutselclub haar deuren. Bezig zijn, met elkaar omgaan zijn uitgangspunten. Iedere woensdag nemen zo’n 20 kinderen deel onder leiding van 4 à 5 vrijwilligers.

Volwassen personen die niet of niet goed in het Nederlands zijn krijgen op woensdagochtend van Groenlicht, een organisatie die hier al jaren ervaring in heeft, les in onze taal. De groep bestaat uit ouders van de kinderen op de Groeneveld basisschool.

Open inloop dames

Poolse Anonieme Alcoholisten

Iedere dinsdag en vrijdag ontmoeten een aantal seniore dames elkaar. Om een praatje te maken, een kaartje te leggen, om te knutselen of gewoon om een kopje koffie of thee te drinken.

Enkele Poolse vrijwilligers, opgeleid en ondersteund door de afdeling Polen van de Anonieme Alcoholisten, komen op zondagmiddag in ons huis van de wijk bij elkaar om arbeidsmigranten te ondersteunen om de fles te laten staan.

Schilderenz

Smakelijk Ontmoeten eetclub voor senioren

Schildersclub Schilderenz is voor wijkbewoners die graag tekenen of schilderen. Ervaring is niet nodig. Iedere vrijdagmorgen is men aanwezig. Er is een wachtlijst.

Elke donderdag wordt er door twee vrijwilligers voor ca. 10 à 15 personen gekookt met vers gekochte ingrediënten en/of biogroente en kruiden uit onze tuin. Elkaar ontmoeten is het doel en daarom is gekozen voor een drie gangen menu zodat er ruimschoots gelegenheid aan tafel is om elkaar te leren kennen.

Omdat er veel belangstelling is, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om voor anderen te koken. Lukt dat, dan nodigen wij een tweede groep eters uit op de vrijdagen.

Zie ook Smakelijk Ontmoeten

Welkom bij Take a Break Venlo - Oost

Wandelvoetbal Venlo-Oost

Bij ons staat samenkomen, verbinden en genieten van elkaars gezelschap centraal. We zijn verheugd om vrouwen uit diverse culturele achtergronden te verwelkomen voor een ochtend vol ontspanning en plezier.

Begin de dag met een lach, een heerlijk ontbijt en boeiende gesprekken. Of je nu een oude bekende bent of voor het eerst komt, je hoort er helemaal bij!

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten bij
Take a Break – Venlo Oost!

Iedere vrijdagochtend komen een aantal wandelvoetballers, voornamelijk uit Venlo-Oost, bij elkaar op het Jeu Sprengers Cruyff court aan de Casinoweg. Bewegen en ontmoeten zijn de hoofddoelstellingen. Om 12.00 uur zetten de voetballers koers naar ons gemeenschapshuis Op den Berg om daar de zogenaamde derde helft gestalte te geven onder het genot van een consumptie.

Wijkoverleg Oost

Sinds jaar en dag werkt het wijkoverleg samen met gemeenschapshuis Op den Berg. Ook in 2022 vonden de plenaire overleggen met partners als gemeente, politie, Incluzio, Stichting Leutherberg en Woonwenz plaats op de Ericaweg 6.  Zie ook Wijkoverleg

Wijkspreekuur

Iedere eerste donderdag van de maand kunnen alle wijkbewoners met al hun vragen terecht bij een panel van vrijwilligers en professionals 10:00 tot 12:00 uur. Hieraan nemen deel: bestuur Huis van de Wijk, het wijkoverleg, Woonwenz, de wijkagenten, de Zorggroep, Incluzio, Moveoo, KanDoen, Dagactiviteiten centrum, stadsdeelmanager Venlo Oost en overige ambtenaren en instellingen. Zie ook Wijkspreekuur onder wijkoverleg

Zelfhulpgroep

Buurtteam Incluzio

Onder leiding van een professional op maatschappelijk gebied, die dit bij ons als vrijwilliger doet, komen mensen die er behoefte aan hebben om hun persoonlijke situatie met anderen te delen om zo samen sterker te staan en beter oplossingen te vinden bij elkaar op dinsdagavond. Er is nog plaats. Dus komt u er alleen niet uit dan treft u lotgenoten die begripvol zijn en u kunnen steunen.

Het Buurtteam Venlo – Oost, Venlo – Noord en Het Ven is gehuisvest in ons gemeenschapshuis en heeft daar permanent een eigen kantoor. Daarnaast maken ze gebruik van de zaal voor grotere team besprekingen en de kleine kantoren op donderdagochtend voor hun open inloop. Zie ook Incluzio Sociale Basis / Op d’n Berg

KanDoen Venlo, Arcen, Velden en Lomm

Albert Heijn

Omdat er in de Vogelhut geen mogelijkheid om vertrouwelijke besprekingen te houden maakt KanDoen als dat nodig is gebruik van ons gebouw. Zie ook KanDoen

Met het AH filiaal Leutherweg is in de loop van de jaren een bijzonder prettige samenwerking ontstaan. Inmiddels vinden er aan de Ericaweg veiligheidstrainingen, BHV-cursussen etc. plaats voor het personeel van deze supermarkt.

Buurtbibliotheek

Buurtbewoners kunnen gratis boeken te lenen. Voor de kleintjes, plaatjes kijken of voorleesboeken, en de jeugd staat er ook veel bij. U vindt zeker iets interessants in de kasten in de gang.

Doet u boeken weg? Ze zijn van harte welkom u doet er anderen veel plezier mee.

Van de buurtbieb wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt maar dat kan nog veel beter.

Bloedprikken - Viecuri

Elke donderdagochtend van 08.00 – 09.30 kunnen alle bewoners uit Venlo – Oost terecht bij de prikploeg van het ziekenhuis die dan gebruik maken van onze accommodatie nadat ze per telefoon of op de website van Viecuri een afspraak gemaakt

Buurtbus

Wordt verzorgt door WensBusMaatje
Voor het reserveren van een rit:

Neem contact op met Wensauto de Bekkerie op

telefoonnummer 077-20 50 048
Voor meer informatie zie

Venlo Noord / Oost reserveren – WensBusMaatje

Computerclub

Wie niet mee kan in het digitale tijdperk heeft op de dag van vandaag een uitdaging. Daarom vinden er maandagochtend, maandagmiddag en dinsdagmiddag computercursussen plaats voor met name ouderen. De lessen worden gegeven door 3 vrijwilligers en zijn er voor beginners en gevorderden.

Kinderknutselclub

Iedere woensdagmiddag vanaf twee uur opent de Kinderknutselclub haar deuren. Bezig zijn, met elkaar omgaan zijn uitgangspunten. Iedere woensdag nemen zo’n 20 kinderen deel onder leiding van 4 à 5 vrijwilligers.

Nederlandse les

Volwassen personen die niet of niet goed in het Nederlands zijn krijgen op woensdagochtend van Groenlicht, een organisatie die hier al jaren ervaring in heeft, les in onze taal. De groep bestaat uit ouders van de kinderen op de Groeneveld basisschool.

Open inloop dames

Iedere dinsdag en vrijdag ontmoeten een aantal seniore dames elkaar. Om een praatje te maken, een kaartje te leggen, om te knutselen of gewoon om een kopje koffie of thee te drinken.

Poolse Anonieme Alcoholisten

Enkele Poolse vrijwilligers, opgeleid en ondersteund door de afdeling Polen van de Anonieme Alcoholisten, komen op zondagmiddag in ons huis van de wijk bij elkaar om arbeidsmigranten te ondersteunen om de fles te laten staan.

Schilderenz

Schildersclub Schilderenz is voor wijkbewoners die graag tekenen of schilderen. Ervaring is niet nodig. Iedere vrijdagmorgen is men aanwezig. Er is een wachtlijst.

Smakelijk Ontmoeten eetclub voor senioren

Elke donderdag wordt er door twee vrijwilligers voor ca. 10 à 15 personen gekookt met vers gekochte ingrediënten en/of biogroente en kruiden uit onze tuin. Elkaar ontmoeten is het doel en daarom is gekozen voor een drie gangen menu zodat er ruimschoots gelegenheid aan tafel is om elkaar te leren kennen.

Omdat er veel belangstelling is, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om voor anderen te koken. Lukt dat, dan nodigen wij een tweede groep eters uit op de vrijdagen.

Zie ook Smakelijk Ontmoeten

Take a Break

Een aantal dames van diverse origine zoals Turkije, Marokko, Pakistan maar ook Nederland komen op woensdagochtend bij elkaar om samen te praten, te koken en te eten maar vooral om een leuke tijd te hebben al dan niet vergezeld van hun nog niet schoolgaande kinderen   

Inmiddels zijn deze dames ook actief met wandelen en sporten. Ze verzorgen ook onze de groenten en kruidentuin op ons terrein

Wandelvoetbal Venlo-Oost

Iedere vrijdagochtend komen een aantal wandelvoetballers, voornamelijk uit Venlo-Oost, bij elkaar op het Jeu Sprengers Cruyff court aan de Casinoweg. Bewegen en ontmoeten zijn de hoofddoelstellingen. Om 12.00 uur zetten de voetballers koers naar ons gemeenschapshuis Op den Berg om daar de zogenaamde derde helft gestalte te geven onder het genot van een consumptie.

Wijkoverleg Oost

Sinds jaar en dag werkt het wijkoverleg samen met gemeenschapshuis Op den Berg. Ook in 2022 vonden de plenaire overleggen met partners als gemeente, politie, Incluzio, Stichting Leutherberg en Woonwenz plaats op de Ericaweg 6.  Zie ook Wijkoverleg

Wijkspreekuur

Iedere eerste donderdag van de maand kunnen alle wijkbewoners met al hun vragen terecht bij een panel van vrijwilligers en professionals 10:00 tot 12:00 uur. Hieraan nemen deel: bestuur Huis van de Wijk, het wijkoverleg, Woonwenz, de wijkagenten, de Zorggroep, Incluzio, Moveoo, KanDoen, Dagactiviteiten centrum, stadsdeelmanager Venlo Oost en overige ambtenaren en instellingen. Zie ook Wijkspreekuur onder wijkoverleg

Zelfhulpgroep

Onder leiding van een professional op maatschappelijk gebied, die dit bij ons als vrijwilliger doet, komen mensen die er behoefte aan hebben om hun persoonlijke situatie met anderen te delen om zo samen sterker te staan en beter oplossingen te vinden bij elkaar op dinsdagavond. Er is nog plaats. Dus komt u er alleen niet uit dan treft u lotgenoten die begripvol zijn en u kunnen steunen.

Zelfhulpgroep

Het Buurtteam Venlo – Oost, Venlo – Noord en Het Ven is gehuisvest in ons gemeenschapshuis en heeft daar permanent een eigen kantoor. Daarnaast maken ze gebruik van de zaal voor grotere team besprekingen en de kleine kantoren op donderdagochtend voor hun open inloop. Zie ook Incluzio Sociale Basis / Op d’n Berg

KanDoen Venlo, Arcen, Velden en Lomm

Omdat er in de Vogelhut geen mogelijkheid om vertrouwelijke besprekingen te houden maakt KanDoen als dat nodig is gebruik van ons gebouw. Zie ook KanDoen

Albert Heijn

Met het AH filiaal Leutherweg is in de loop van de jaren een bijzonder prettige samenwerking ontstaan. Inmiddels vinden er aan de Ericaweg veiligheidstrainingen, BHV-cursussen etc. plaats voor het personeel van deze supermarkt.