Huis van de Wijk

Huis van de Wijk Venlo-Oost is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

Wie zijn we

Een breed netwerk van vrijwilligers zorgt ervoor dat het Huis van de Wijk Venlo-Oost een open en laagdrempelige plek is voor buurtbewoners. Enthousiastelingen organiseren activiteiten voor hun mede-wijkbewoners waardoor ze elkaar kunnen ontmoeten en ze zich kunnen ontplooien. Het wijkoverleg, het buurt- en bewonersnetwerk en het Huis van de Wijk Venlo-Oost werken actief samen ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Dit met hulp van professionele krachten van het sociaal wijkteam en van door de gemeente aangestelde wijkcoördinator, wijkondersteuner en bewonersondersteuners.

Elk Huis van de Wijk is vrij bij het inrichten van de activiteiten. In opdracht van de gemeente Venlo worden een aantal activiteiten ontplooid binnen het Huis van de Wijk Venlo-Oost. Het bestuur van de Stichting Leutherberg faciliteert de activiteiten binnen Huis van de Wijk Venlo-Oost met medewerking van adviseurs en vrijwillige beheerders.

Wat doen we

De taak van Huis van de Wijk Venlo-Oost is om activiteiten en diensten te ontwikkelen en te ondersteunen met en voor de wijkbewoners.

De activiteiten zijn voornamelijk gericht op:

  • Educatie
  • Welzijn
  • Zorg
  • Wonen
  • Leefbaarheid
  • Samen met wijkbewoners organiseren we diverse activiteiten die van belang zijn voor mensen in de wijk. Op deze manier kom je ook makkelijker in contact met andere wijkbewoners.