De herstelgroep Venlo-Oost, genaamd Let`s Talk

De herstelgroep Venlo-Oost, genaamd Let`s Talk, bestaat uit een groep mannen en vrouwen variërend in de leeftijd van 25 tot 72 jaar. De herstelgroep Let`s Talk is de laatste jaren uitgegroeid tot een groep, waarbij iedereen er toe doet en iedereen erbij hoort.

Mensen, ieder met zijn/haar eigen verhaal en achtergrond kan hierin zichzelf zijn, zonder schaamte t.a.v. de medemens in de groep, waarbij men zijn/haar ervaringen kan en mag delen en onderhouden en daarbij als gelijkwaardig mens wordt gezien en gehoord.

In een veilige omgeving kan men de verbinding maken met lotgenoten, waarbij o.a. respect, begrip, een luisterend oor etc. als een vanzelfsprekendheid zijn, het motto van de groep is dan ook: “alles wat in de groep gezegd en besproken wordt, blijft in de groep”.

Uiteraard is er ook nog plek voor afleiding, er worden dan ook regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd in de vorm van o.a. kruidenworkshop, mozaïek, spellen en nog veel meer.

Het uiteindelijke doel is dan ook dat mensen door het delen van hun ervaringen en kwetsbaarheden groeien en weer opbloeien in hun leven naar een nieuwe en betere ik, dit d.m.v. meer eigen inzicht en nieuwe mogelijkheden, waarbij ze dan ook het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden zonder oordeel, kortweg dat ze erbij horen.

Voel jij een verwantschap met deze mensen van Let`s Talk en heb je behoefte aan een luisterend oor, wil je je gehoord en gezien voelen, voel je vrij en neem contact op met Zelfhulpgroepen@gmail.com

PS: vind je de drempel alsnog te hoog voor jezelf, we helpen je graag ook die te overwinnen, het is tenslotte je eerste stap!