Medewerkers Woonwenz trekken de wijken in tijdens ‘Energieweek’

Van 9 tot en met 12 oktober trekt woningcorporatie Woonwenz de wijken in om al haar 8.500 huurders, huis-aan-huis, te bezoeken en een duurzaam cadeautje te overhandigen. Ook staat de Venlose corporatie met kraampjes in de wijken. Vanuit die kraampjes geven Energiecoaches van Woonwenz energieadvies en kan meegedaan worden aan een ‘Bespaarloterij’. Woonwenz organiseert de Energieweek om haar huurders voor te lichten over energiebesparing.

Energiebesparing

Woonwenz bezoekt volgende week, aan de start van het stookseizoen, iedere dag drie van haar wijken. Medewerkers van de corporatie gaan in groepjes van deur tot deur om met huurders een kort gesprekje aan te knopen over hun energielasten en hoe daarop te besparen. Frank van Engelen, directeur-bestuurder: “Als corporatie investeren we al jaren fors in het verduurzamen van onze woningen, maar onderzoek laat zien dat de bewoner zélf nog de meeste invloed op zijn energielasten heeft. Wij willen daarom, naast het verduurzamen van ons bezit, ook inzetten op voorlichting. Een persoonlijke aanpak, dus naar de mensen toe, werkt daarbij het allerbeste.”

Stenen én mensen

Woonwenz investeerde de afgelopen jaren zo’n 40 miljoen euro in het verduurzamen van haar bezit. En met resultaat. Minder dan 4% van de woningen van Woonwenz heeft nog een label E, F of G. Het gros van die woningen wordt de komende tijd ook verduurzaamd of betreft een woning in een monument. Ook enkel glas heeft de corporatie, op wat wc- en kelderraampjes na, vrijwel niet meer. Toch is Woonwenz nog lang niet “klaar”. Ook de komende jaren staan er nog volop maatregelen op de planning. In 2050 moeten immers alle woningen energieneutraal zijn.

Voorlichting
De toegenomen energieprijzen hebben ertoe geleid dat Woonwenz nog een stapje extra wilde doen. Vooral op het gebied van voorlichting was nog een wereld te winnen. Door middel van diverse acties in de wijken, wil Woonwenz haar huurders bewuster maken van hun eigen aandeel in hun energielasten en ze daar ook bij helpen.

Energiecoaches

Om huurders te helpen besparen heeft Woonwenz 37 van haar eigen medewerkers opgeleid tot Energiecoach. Deze coaches kunnen door huurders ingeschakeld worden voor een adviesgesprek op maat in de eigen woning. De coaches worden daarnaast ook proactief ingezet tijdens servicemiddagen bij nieuwbouw, ‘energietours’ in complexen, wijkbezoeken en nu dus tijdens de Energieweek.

Huurdersbezoeken

Het bezoeken van alle huurders met een cadeautje is overigens niet nieuw. Woonwenz doet dit iedere vier jaar als blijk van waardering voor haar huurders. Tevens is het voor de medewerkers een mooie kans om de huurders en de wijken beter te leren kennen. Vooral voor medewerkers die vooral op kantoor werken, is dat erg waardevol.

Het kantoor van Woonwenz draait met een iets kleinere bezetting de komende week gewoon door.