Ons Venlo-Oost

Ons Venlo-Oost is een samenwerkingsverband tussen Huis van de Wijk, Wijkoverleg en PROVO

We willen de samenhang in de wijk versterken door een levendig en actief wijknetwerk te ontwikkelen waarin we werken met elkaar en leren van elkaar in het belang van leefbaarheid, zorg en ondersteuning. Een netwerksamenleving waar iedereen kan en mag zijn die hij/zij is, iedereen kan en mag meedoen en (weer) naar elkaar omkijkt. We zien burenhulp als positieve en preventieve kracht in de wijk of buurt. Onze manier van werken werkt alleen goed op lokaal niveau, in buurten en wijken. Van onderop dus! Een grondhouding; een visie op en een manier van (samen) leven.

Ons doel van en in Venlo-Oost is tweeledig:

  1. Het opzetten en onderhouden van een lokale netwerkorganisatie van bewoners in Venlo-Oost, voortborduren op hetgeen in de wijk al aanwezig is als basis voor samenhang, verbinding en vernieuwing.
  2. Het opzetten van een zorgpunt als coördinatiepunt voor, door en met wijkbewoners waarbinnen en van waaruit praktische initiatieven kunnen worden ondersteund of ontwikkeld.