Wijkspreekuur 2 november,

Na een uitleg over de introductie van NPT zorg met als basis welzijn waar we in de toekomst meer van gaan horen was er de gelegenheid om met wijkwethouder Marij Pollux over enkele hoofdzaken van gedachte te wisselen. Volgens Geer van Beers was het niet nodig om de wethouder ervan te moeten overtuigen dat de huidige accommodatie op de Ericaweg niet aan de vereiste standaard voldoet. De wethouder had zelf afgelopen zaterdag gezien hoe druk het kan worden en gaf aan onder de indruk te zijn van de vele activiteiten die hier plaats vinden. Voor een nieuw Huis van de Wijk is onderzoek nodig wat betreft de locatie en inrichting. Joke Janssen van het wijkoverleg gaf aan, naar aanleiding van explosies op de Leutherweg, dat er een betere terugkoppeling nodig is van de politie over zaken waar bewoners zich zorgen over maken. Frans Maesen vroeg de wethouder om de onderlinge samenwerking tussen gemeente en het wijkoverleg te stimuleren na het solo optreden van ambtenaren met betrekking tot de Groenveldsingel.

De redactie