JAARVERSLAG 2023 STICHTING LEUTHERBERG

Het jaar 2023 is het eerste jaar na de corona pandemie dat de normale gang van zaken in het Huis van de Wijk mogelijk waren. Extra aandacht van het bestuur was en is er voor de intensivering van de samenwerking onder de naam van Ons Venlo Oost. Hierin versterken het wijkoverleg Oost, PROVO en de […]

Venlo-Oost

Venlo-Oost bestrijkt bovenstaand gebied.De contouren van Venlo-Oost:Station – Burgemeester van Rijnsingel – Belletablestraat – Karel van Egmondstraat – Stalbergweg – Pierre Rassaertstraat – Klagenfurtlaan – Grote Heideweg tot grens – grens/grensweg – tot spoor Keulse Barriere – spoor van grens tot station