POSITIEVE GEZONDHEID: DE 6 PIJLERS VAN GEZOND EN GELUKKIG ZIJN

WAT  IS  POSITIEVE  GEZONDHEID?

Positieve Gezondheid is een tamelijk nieuw begrip in de gezondheidszorg.

Centraal staat de vraag: Hoe gaat het met jou? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed?

Het accent ligt niet op ziekte, niet op wat er niet goed gaat maar wel op wat er wel goed gaat.

Het gaat om je eigen beoordeling van jouw ziek zijn en daarbij zelf de regie nemen. Jouw eigen veerkracht daarin en wat voor jou het leven betekenisvol maakt.

Je moet voor jezelf de vragen beantwoorden:
wat is voor mij echt belangrijk, wat zou ik willen veranderen?
Wat kan ik daar zelf aan doen en wat heb ik van anderen nodig om me daarbij te helpen.
Een hulpmiddel daarbij is het Spinnenweb.

Positieve Gezondheid heeft 6 aandachtsgebieden en die worden uitgebeeld in het Spinnenweb. Aan de hand van vragen krijg je een beter beeld van jezelf hoe je op dit moment functioneert. En je krijgt meer zicht op wat je zou willen/kunnen veranderen.

Naar de vragenlijst: https://vragenlijsten.mijnpositievegezondheid.nl/adults

het Spinnenweb met de 6 aandachtsgebieden

Voor verdere vragen en informatie:

Zie:  https://mijnpositievegezondheid.nl/