Wie komt onze kookploeg versterken – Kokers voor smakelijk ontmoeten

We zoeken mensen die willen koken voor eenzame ouderen

Er wordt gekookt in een ploeg van 2 à 3 personen voor een groep van 12 – 15 eters in een roulerend systeem, waardoor je eenmaal in de 3 à 4 weken aan de beurt bent

Je bent bezig van 16:00 tot 21:00 uur

Aanmelden of meer willen weten?

Neem dan contact op via 077 3903900 of hvdwoost@gmail.com